Studie- och Yrkesvägledning

Vi har sedan 2015 fått ut flera tusentals personer till arbete

Är du ett företag på jakt efter tjänster eller föreläsningar om olika utbildning- och yrkesval?

Hur vi hjälper dig

Connecto erbjuder studievägledning, coachning och föreläsningar för dig eller din målgrupp som vill lära sig mer om olika yrkesval och arbetsmarknaden.

För dig som är studie intresserad

Connecto besitter en bred kompetens gällande arbetsmarknaden och sambandet mellan utbildning, arbete och prognoser. Vi är idag verksamma inom arbetsmarknaden där individen får stöd och vägledning till att hitta arbete eller påbörja studier.

Vad vi hjälper dig med

Vår studie-och yrkesvägledning har utformats av flera års erfarenhet, med utgångspunkt att möta individen där du befinner dig idag. Att fokusera på att bygga upp styrkor snarare än svagheter, och uppmuntra individen till att se mer än hinder.

För dig som är studie intresserad

Connecto besitter en bred kompetens gällande arbetsmarknaden och sambandet mellan utbildning, arbete och prognoser. Vi är idag verksamma inom arbetsmarknaden där individen får stöd och vägledning till att hitta arbete eller påbörja studier.

Vad vi hjälper dig med

Vår studie-och yrkesvägledning har utformats av flera års erfarenhet, med utgångspunkt att möta individen där du befinner dig idag. Att fokusera på att bygga upp styrkor snarare än svagheter, och uppmuntra individen till att se mer än hinder.

För vem?

Arbetsträning riktar sig till dig som av olika skäl varit borta ifrån arbetsmarknaden en längre period. För att ingå i programmet krävs ingen tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. För att delta i programmet måste du vara inskriven hos Arbetsförmedlingen. Din handläggare på arbetsförmedlingen gör en bedömning om du har möjlighet att delta i arbetsträningen.

1

Arbetsförmedlingen

Ta kontakt kontakt med Arbetsförmedling för att se om du är berättigad för rusta och matcha.

2

Välj Connecto AB

Se till att du väljer det kontor som du vill vara hos med rätt
KA-nummer

3

Upstart

När Arbetsförmedlingen har fattat ett beslut bokar vi in din uppstart

Varför välja oss?

Kompetens

Vi har sedan 2015 fått ut flera tusentals personer till arbete och studier genom samordnade insatser på individnivå, och stärker individens position för att nå arbetsmarknaden.

Språk

Våra handledare talar arabiska, engelska, somaliska, tigrinja och dari.

Engagemang

Vi anpassar vår plan för just dig utifrån dina förutsättningar, mål och ser till att finnas där för dig när du behöver oss.

Behöver du hjälp med något annat?

Andra tjänster

Är du intresserad utav någon av våra andra tjänster så erbjuder vi en rad olika program

Arbetsträning

Arbetsträning innebär att du under en tid får vara på en arbetsplats och delta i verksamheten. Du får möjlighets att i anpassad form  genomföra arbetsuppgifter för att lära dig.

Rusta och matcha

Rusta och matcha är en tjänst för dig som är i behov av att komma vidare till arbete eller studier. Du får ta del av individuellt anpassade aktiviteter som hjälper dig att snabbare nå ditt mål.

Se vilket av våra kontor som är närmast dig