Rusta & Matcha

Vi har sedan 2015 fått ut flera tusentals personer till arbete

Vad är rusta och matcha?

Hur vi hjälper dig

Rusta och matcha är tjänsten för dig som är i behov av att komma vidare till arbete eller studier. Du får ta del av individuellt anpassade aktiviteter som hjälper dig att snabbare nå ditt mål

För dig som är arbetssökande

Med hjälp av våra handledare på Connecto så kommer du att få en personlig plan som är anpassad för dig och dina behov. Vårt mål är att du skall få det stödet som passar just dig, det kan vara rustande insatser som stärker din position på arbetsmarknaden.

Vad vi hjälper dig med

Du kan exempelvis få stöd med att; hitta och söka jobb, skapa ansökningshandlingar, kontakter med arbetsgivare, studie- och yrkesvägledning, hälsofrämjande insatser.

För dig som är arbetssökande

Med hjälp av våra handledare på Connecto så kommer du att få en personlig plan som är anpassad för dig och dina behov. Vårt mål är att du skall få det stödet som passar just dig, det kan vara rustande insatser som stärker din position på arbetsmarknaden.

Vad vi hjälper dig med

Du kan exempelvis få stöd med att; hitta och söka jobb, skapa ansökningshandlingar, kontakter med arbetsgivare, studie- och yrkesvägledning, hälsofrämjande insatser.

Hur du går med rusta och matcha

Du behöver vara inskriven hos Arbetsförmedlingen och fått besked om att du kan delta i Rusta och Matcha. Vi har coachning på flera olika språk, bland annat på arabiska, engelska, somaliska, tigrinja och dari. Du ska uppge vår specifika KA-nummer till din handledare hos arbetsförmedlingen för det kontoret som du väljer.

1

Arbetsförmedlingen

Ta kontakt kontakt med Arbetsförmedling för att se om du är berättigad för rusta och matcha.

2

Välj Connecto AB

Se till att du väljer det kontor som du vill vara hos med rätt
KA-nummer

3

Upstart

När Arbetsförmedlingen har fattat ett beslut bokar vi in din uppstart

Varför välja oss?

Kompetens

Vi har sedan 2015 fått ut flera tusentals personer till arbete och studier genom samordnade insatser på individnivå, och stärker individens position för att nå arbetsmarknaden.

Språk

Våra handledare talar arabiska, engelska, somaliska, tigrinja och dari.

Engagemang

Vi anpassar vår plan för just dig utifrån dina förutsättningar, mål och ser till att finnas där för dig när du behöver oss.

Behöver du hjälp med något annat?

Andra tjänster

Är du intresserad utav någon av våra andra tjänster så erbjuder vi en rad olika program

Arbetsträning

Arbetsträning innebär att du under en tid får vara på en arbetsplats och delta i verksamheten. Du får möjlighets att i anpassad form  genomföra arbetsuppgifter för att lära dig.

Studie- och Yrkesvägledning

Connecto erbjuder studievägledning, coachning och föreläsningar för dig eller din målgrupp som vill lära sig mer om olika yrkesval och arbetsmarknaden.

Se vilket av våra kontor som är närmast dig