Om Oss

Vi är specialister på rusta & matcha

Connecto har flera års erfarenhet inom Rusta & Matcha, arbetsträning och studievägledning. Vårt arbete kan kortfattat beskrivas med tre delar: INÅT, UTÅT och FRAMÅT för att hjälpa dig att förstå dig själv, att växa och hitta nya vägar. Vi motiverar och inspirerar genom att vi träffar individen där den befinner sig i våra möten. Vi besitter en bred kompetens gällande arbetsmarknaden och sambandet mellan utbildning, arbete och prognoser. Vi är idag verksamma inom arbetsmarknaden där individer får stöd, coachning och vägledning att nå sitt mål att hitta ett arbete eller påbörja studier.

Vår Metod

Inåt

Vi kollar på dina kompetenser och på dina mål som individ. Vad du finner din passion och mening i arbetslivet.

Utåt

Sedan kollar vi på omvärlden och vårt kontaktnät för att finna en lämplig bana för att verkställa just din dröm.

Framåt

När arbetsgivare och arbetssökande möts. Då gäller det att hitta en väg framåt och se till så att båda parter är nöjda.

Vår historia

Connecto AB grundades år 2015 i Göteborg med målet att bryta långtidsarbetslöshet och att få fler arbetssökande att komma ut till arbetsmarknaden eller påbörja studier. Vi eftersträvar att alltid vara så effektiva som möjligt: ekonomiskt, tidsmässigt och kvalitetsmässigt. Samt att vi lär känna våra kunder, partners och leverantörer genom ett öppet, lyhört och personligt bemötande.

Siffror om Connecto

5000+

Deltagare till arbete

10+

Kontor

9+

Språk