integritetspolicy

GDPR-policy

Connecto AB

Personuppgiftspolicy

 1. Inledning

Connecto AB (”Connecto”) är en dataansvarig enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Denna personuppgiftspolicy (”policyn”) beskriver hur Connecto samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

 1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Connecto kan samla in följande personuppgifter om dig:

 • Ditt namn och kontaktuppgifter, till exempel din e-postadress, telefonnummer och adress.
 • Information om din användning av vår webbplats, till exempel dina IP-adress, webbläsarinformation och besökshistorik.
 • Information om dina köp och beställningar hos oss.
 • Information om ditt intresse för våra produkter och tjänster.
 1. Hur använder vi dina personuppgifter?

Connecto använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Att tillhandahålla och förbättra våra produkter och tjänster.
 • Att kommunicera med dig om våra produkter och tjänster.
 • Att anpassa din upplevelse på vår webbplats och våra tjänster.
 • Att analysera din användning av vår webbplats och våra tjänster.
 • Att rikta annonser till dig.
 • Att följa tillämplig lag.
 1. Vem delar vi dina personuppgifter med?

Connecto kan dela dina personuppgifter med följande parter:

 • Våra tjänsteleverantörer, som hjälper oss att tillhandahålla och förbättra våra tjänster.
 • Våra reklampartners, som hjälper oss att rikta annonser till dig.
 • Statliga myndigheter, om vi är skyldiga att göra det enligt lag.
 1. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter:

 • Rätt att få tillgång till dina personuppgifter.
 • Rätt att korrigera dina personuppgifter.
 • Rätt att radera dina personuppgifter.
 • Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss på info@connecto.se

 1. Säkerhet

Connecto vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehöriga åtkomst, användning, förändring eller förstörelse. Dessa åtgärder inkluderar bland annat:

 • Säkerhetsprogramvara
 • Fysiska säkerhetsåtgärder
 • Procedurmässiga säkerhetsåtgärder
 1. Ändringar i denna policy

Connecto kan göra ändringar i denna policy när som helst. När vi gör ändringar kommer vi att uppdatera datumet längst upp i policyn. Om du har några frågor om denna policy är du välkommen att kontakta oss på info@connecto.se

 1. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om denna policy eller om dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på info@connecto.se