Föreläsningar & workshops

Vi föreläser och håller workshops för ert företag

Kompetensutveckling

Vi föreläser inom områdena Kompetensutveckling, företagstillväxt, integration av arbetsmarknaden och studier. Connecto har som uppdrag att sprida kunskap, inspirera och påverka positiva förändringar både hos individer och företag. Vi eftersträvar att forska och hålla oss uppdaterade inom relevanta områden för att kunna ge aktuell och kvalitativ information.

Vad kan ni förvänta er?

Huvudsakliga föreläsningspunkter:

Planera och genomföra inspirerande föreläsningar om integration på arbetsmarknaden, studier och tillväxt av företag.

Vi anpassar alltid våra föreläsningar för olika målgrupper, inklusive skolor, arbetsplatser och samhällsorganisationer. Skapa en dynamisk och interaktiv miljö där deltagarna kan lära sig och delta i diskussioner.

Koppla till publiken

Dela personliga och professionella erfarenheter för att ge konkreta exempel och skapa en koppling till publiken. Ge råd och vägledning till ungdomar i deras studie- och karriärval, samt betona vikten av integration och mångfald på arbetsmarknaden. Samarbeta med andra experter och organisationer för att främja samhällsengagemang och skapa positiva förändringar

Vårt mål

Genom våra föreläsningar strävar vi efter att inspirera och utbilda människor till en mer inkluderande och jämlik samhällsutveckling genom att öka medvetenheten och erbjuda konkreta verktyg för framgång och välbefinnande.

Behöver du hjälp med något annat?

Andra tjänster

Är du intresserad utav någon av våra andra tjänster så erbjuder vi en rad olika program

Arbetsträning

Arbetsträning innebär att du under en tid får vara på en arbetsplats och delta i verksamheten. Du får möjlighets att i anpassad form  genomföra arbetsuppgifter för att lära dig.

Yrkes- och Studieförberedande

Programmet går ut på att du ska få gå förberedande utbildningar som hjälper dig finna en klarare riktning i dina framtida studie- och yrkesval.

Se vilket av våra kontor som är närmast dig