Arbetsträning


Vad är arbetsträning?

Arbetsträning innebär att du under en tid får vara på en arbetsplats och delta i verksamheten I handledning. Du får möjlighets att i anpassad form och under handling genomföra arbetsuppgifter utan krav på produktivitet.

Vi erbjuder arbetsträning  som ger dig möjlighet att genom strukturerad träning under handledning pröva på olika typer av arbetsuppgifter. Vi erbjuder ett stimulerande arbetsklimat och kreativ skapande där du får utveckla uthållighet och samarbeta med andra arbetskollegor. Vi har som vision att hjälpa personer som varit utan arbete en längre period att hitta nya vägar.

Vi erbjuder olika typer av arbetsuppgifter så som syverkstad, caféverksamhet  lokalvård, språkcafé, försäljning och marknadsföring. Under din tid hos oss kommer du också få möjligheten att utveckla det svenska språket. Du kommer att få en personlig handledare som vägleder och stödjer dig under din arbetsdag.

För vem?

Arbetsträning riktar sig till dig som av olika skäl varit borta ifrån arbetsmarknaden en längre period. För att ingå i programmet krävs ingen tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. För att delta i programmet måste du vara inskriven hos Arbetsförmedlingen. Din handläggare på arbetsförmedlingen gör en bedömning om du har möjlighet att delta i arbetsträningen.

För mer information eller studiebesök hos oss kan du kontakta oss via info@connecto.se

RUSTA & MATCHA

ARBETSTRÄNING

YRKES-OCH STUDIEFÖRBEREDANDE

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

RUSTA OCH MATCHA

Med Rusta och Matcha får du stöd att hitta jobb eller utbildning. Vårt mål är att det ska gå så fort som möjligt.

Rusta och Matcha är en ny tjänst som Arbetsförmedlingen har startat som vi på Jobbpunkten kommer att kunna erbjuda hösten 2021.

SFI VUXENUTBILDNING

En utbildning gör dig mer eftertraktad på arbetsmarknaden. Vi på Jobbpunkten har flertalet vuxenutbildningar som anpassas efter dina behov.

STÖD OCH MATCHNING

Stöd och Matchning är för dig som är jobbsökande och är inskriven på Arbetsförmedlingen. Det är din arbetsförmedlare som bedömer om just du har möjlighet att ta del av Stöd och Matchning, därefter har du möjlighet att välja Jobbpunkten som din  leverantör som ska ge dig det stöd du behöver.