Rusta & Matcha

Våra handledare har gedigen kunskap om både den lokala och nationella arbetsmarknaden. Vårt nätverk sträcker sig över olika branscher där målet är till rätt arbete.

Arbetsträning

Vi erbjuder arbetsträning och förstärkt arbetsträning som ger dig möjlighet att genom strukturerad träning under handledning pröva på olika typer av arbetsuppgifter.

Yrkes-och studieförberedande moduler

Programmet går ut på att du ska få gå förberedande utbildningar som hjälper dig finna en klarare riktning i dina framtida studie- och yrkesval.

ETT SJÄLVKLART VAL!

Vi motiverar och inspirerar genom att vi träffar individen där den befinner sig i våra möten. Arbetssättet för Connecto är holistiskt det vill säga vi utgår från individens hela livssituation, det som är det största hindret för individen att komma ut i arbete eller studier. Connecto besitter en bred kompetens gällande arbetsmarknaden och sambandet mellan utbildning, arbete och prognoser. Vi är idag verksamma inom arbetsmarknaden där individer får stöd, coachning och vägledning att nå sitt mål att hitta ett arbete eller påbörja studier.

Rusta och Matcha

Rusta och matcha är en tjänst för dig som är inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och behöver extra stöd för att hitta jobb eller påbörja en utbildning.

Viktigt att känna till att det är din handläggare på Arbetsförmedlingen som bedömer om tjänsten är rätt för dig.

Söker du personal

Vi hjälper dig hitta rätt kompetens för en mer lönsam verksamhet

Data & IT

Hälsa & Sjukvård

El & Installation

Hotell & Restaurang

Bygg & Design & Arkitekt

Lagerarbete

Städ & Lokalvård

Detaljhandel & Butik